Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Budjač Milan, Fančovič Branislav

Cena 14.50Cena bez DPH 13.18
Kód: 9788081686399
Autor knihyBudjač Milan, Fančovič Branislav
VydavatelWolters Kluwer
ISBN978-80-8168-639-9
Počet stran216
FormátA5
Místo vydáníBratislava
Rok vydání2017
Expedícia do 14 dní

Zařazeno v kategoriích

Homepage SK, Judikatúry, PRÁVNICKÁ LITERATÚRA ,

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu - Budjač Milan, Fančovič Branislav

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k bytu, ktorý bude umožňovať plniť dočasné bytové potreby nájomcov mimo miesta ich obvyklého pobytu. Krátkodobý nájom ako nájom na dobu určitú, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi byt alebo jeho časť do užívania najdlhšie na dva roky, a to dvakrát, predstavuje kumuláciu dočasnosti, flexibility, ale aj stabilizácie nájomného pomeru v situácii, keď zmluvné strany dospejú k záveru, že trvanie krátkodobého nájmu bytu v jeho vlastnom pôvodnom zmysle (najviac dvojročného právneho vzťahu) nepostačuje na naplnenie účelu tohto inštitútu v kontexte realizácie potrieb zmluvných strán. Po tom, ako autori v roku 2015 odovzdali na publikáciu rukopis komentára k zákonu o krátkodobom nájme bytu, začali pracovať na doplnkovej publikácii aplikačného rázu, ktorá zhŕňa aktuálnu judikatúru vo veciach krátkodobého nájmu bytu a v otázkach súvisiacich s nájmom bytu v režime Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na skutočnosť, že krátkodobý nájom bytu predstavuje pomerne nový inštitút, zaraďujú autori v predkladanej judikatúre pomerne netradične aj stručný úvodný komentár, ktorý sa sústreďuje na všeobecnú charakteristiku krátkodobého nájmu bytu, vzťah zákona o krátkodobom nájme bytu a Občianskeho zákonníka a krátkodobý nájom bytu a spotrebiteľskú nájomnú zmluvu. Ide o výber z najdôležitejších výkladových a aplikačných otázok, ktorých pochopenie napomôže nielen orientácii v predkladanej judikatúre, ale umožní pochopiť aj osobitosti jej obsahového koncipovania. Samotnú judikatúru autori rozdeľujú na 8 autonómnych častí, vychádzajúc pritom z logiky usporiadania jednotlivých ustanovení a inštitútov obsiahnutých v zákone o krátkodobom nájme bytu. Zbierka judikatúry pozostáva z výberu relevantných rozhodnutí vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je doplnená aj relevantnými rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Zbierka integruje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, orgánov ochrany ústavnosti, ale rovnako aj rozhodnutia súdov nižších stupňov, ktoré – podľa názoru autorov - priniesli zásadné právne závery vo výklade inštitútov odplatného užívania bytu. Publikácia je určená odbornej verejnosti, sudcom, vyšším súdnym úradníkom, súdnym exekútorom, advokátom, notárom, ale rovnako má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre akademikov, študentov právnických fakúlt a zástupcov laickej, občianskej aj podnikateľskej obce, ktorá sa zaujíma o otázky užívacích právnych vzťahov, ktorých predmetom je byt.

Skladem

Ostatní s timto titulem kupují

Rodičovská odpovědnost

Kód: 9788075021793
9788075021793.jpg
Cena 19.31Cena bez DPH 17.55

Monografie přináší komplexní výklad aktuální právní úpravy ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Šínová Renáta, Westphalová Lenka, Králíčková Zdeňka a kolektiv
Vydavatel: Leges

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Kód: 9788075524041
9788075524041.jpg
Cena 11.80Cena bez DPH 10.73

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Zahumenská Vendula, Benák Jaroslav
Vydavatel: Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným...

Kód: 9788075523617
9788075523617.jpg
Cena 42.70Cena bez DPH 38.82

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Vojtek Petr
Vydavatel: Wolters Kluwer

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra

Kód: 9788081550690
9788081550690.jpg
Cena 44.00Cena bez DPH 40.00

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Milučký Jozef a kolektív
Vydavatel: Eurokódex

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Kód: 9788081686368
9788081686368.jpg
Cena 67.60Cena bez DPH 61.46

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Budjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila
Vydavatel: Wolters Kluwer

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Kód: 9788089603497
9788089603497.jpg
Cena 25.00Cena bez DPH 22.73

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Ševcová Katarína
Vydavatel: C.H.Beck