Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel

Závadská Elena, Kokodičová Katarína

Cena 26.60Cena bez DPH 24.18
Kód: 9788081686269
Autor knihyZávadská Elena, Kokodičová Katarína
VydavatelWolters Kluwer
ISBN978-80-8168-626-9
Počet stran512
FormátA5
Místo vydáníBratislava
Rok vydání2017
Expedícia do 14 dní

Zařazeno v kategoriích

Homepage SK, Judikatúry, PRÁVNICKÁ LITERATÚRA ,

Judikatúra vo veciach sociálnych - I. diel - Závadská Elena, Kokodičová Katarína

„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa týkajú napríklad doby dôchodkového poistenia v tuzemsku a v zahraničí, dávok v starobe, pozostalostných dávok, úrazových dávok, dávok v nezamestnanosti, dávok garančného poistenia, ako aj výšky dávok či vymeriavacieho základu. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie odzrkadlili širokú škálu právnych problémov v sociálnej oblasti. Cieľom autoriek bolo priniesť na knižný trh dielo, ktoré by uľahčilo orientáciu v zložitej problematike sociálneho poistenia a zabezpečenia a v ostatných oblastiach sociálnych vecí. Vzhľadom na široký záber danej problematiky je výber spracovaný formou dvojdielnej publikácie. Zostavený výber obsahuje predovšetkým rozhodnutia a stanoviská schválené správnym kolégiom NS SR uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, a to od roku 2005, kedy začali byť uverejňované prvé rozhodnutia týkajúce sa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. Vo výbere sú obsiahnuté tiež zásadné časti nálezov Ústavného súdu SR, ktoré sa významným spôsobom prejavili v rozhodovacej činnosti súdov v dôchodkovej a sociálnej oblasti. Publikácia je určená nielen orgánom verejnej správy, najmä Sociálnej poisťovni a jej pobočkám, špecializovaným orgánom verejnej správy, obciam, advokátom, ale aj občanom. Môže zároveň poslúžiť aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a možno aj Ministerstvu zdravotníctva, aby získali rozsiahlejší pohľad na problémy adresátov právnych noriem a prípadne využili takéto poznatky vo svojej legislatívnej práci.

Skladem

Ostatní s timto titulem kupují

Sporové konanie pre každého. Keď sa už súdu nedá vyhnúť

Kód: 9788081686320
9788081686320.jpg
Cena 24.50Cena bez DPH 22.27

Konflikt v spoločnosti, spor medzi jedincami, je taký starý ako ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Benedik Marek
Vydavatel: Wolters Kluwer

Penológia

Kód: 9788081685248
9788081685248.jpg
Cena 13.50Cena bez DPH 12.27

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Knápková Danka, Tittlová Marcela
Vydavatel: Wolters Kluwer

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár, 2. vydanie

Kód: 9788081686092
9788081686092.jpg
Cena 22.70Cena bez DPH 20.64

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Paceková Tamara
Vydavatel: Wolters Kluwer

Obchodný zákonník - Veľký komentár - 2. zväzok (§ 261 - § 770)

Kód: 9788081550676
9788081550676.jpg
Cena 70.00Cena bez DPH 63.64

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Mamojka Mojmír a kolektív
Vydavatel: Eurokódex

Daňové úniky v Slovenskej republike

Kód: 9788081686030
9788081686030.jpg
Cena 12.80Cena bez DPH 11.64

Daňový únik predstavuje z terminologického hľadiska nielen v ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Šimonová Jana
Vydavatel: Wolters Kluwer

Volebné právo a volebné systémy

Kód: 9788081686344
9788081686344.jpg
Cena 16.30Cena bez DPH 14.82

Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Domin Marek
Vydavatel: Wolters Kluwer