Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra

Milučký Jozef a kolektív

Cena 44.00Cena bez DPH 40.00
Kód: 9788081550690
Autor knihyMilučký Jozef a kolektív
VydavatelEurokódex
ISBN978-80-8155-069-0
Počet stran672
Formát17x24 cm
Místo vydáníŽilina
Rok vydání2017
Expedícia do 14 dní

Zařazeno v kategoriích

Homepage SK, Správne právo, Judikatúry, PRÁVNICKÁ LITERATÚRA ,

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra - Milučký Jozef a kolektív

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre iné rozhodovacie procesy. Táto výnimočná publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. V tomto vidíme veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judikatúra veľmi žiadaná, a preto sme sa snažili takúto judikatúru starostlivo vybrať a ponúknuť ju, čo napomôže i stabilizácii právneho systému. Na záver je potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a nič nestratili na svojom význame a aktuálnosti, a to ani po prijatí Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Naopak, mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň pomôckou pre podanie napr. všeobecnej správnej žaloby, sankčnej žaloby, zásahovej žaloby, ale i nečinnostnej žaloby, ako i samotnej kasačnej sťažnosti a pod.

Skladem

Ostatní s timto titulem kupují

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Kód: 9788081686368
9788081686368.jpg
Cena 67.60Cena bez DPH 61.46

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Budjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila
Vydavatel: Wolters Kluwer

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Kód: 9788081686399
9788081686399.jpg
Cena 14.50Cena bez DPH 13.18

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Budjač Milan, Fančovič Branislav
Vydavatel: Wolters Kluwer

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Kód: 9788089603497
9788089603497.jpg
Cena 25.00Cena bez DPH 22.73

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Ševcová Katarína
Vydavatel: C.H.Beck

Sociálnopatologické javy

Kód: 9788073806620
9788073806620.jpg
Cena 5.84Cena bez DPH 5.31Bežná cena 6.87 €

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Roľková Henrieta
Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o.

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Kód: 9788081686436
9788081686436.jpg
Cena 9.90Cena bez DPH 9.00

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Kačaljak Matej
Vydavatel: Wolters Kluwer

Konto pracovného času

Kód: 9788081686306
9788081686306.jpg
Cena 12.50Cena bez DPH 11.36

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Toman Jozef, Švec Marek, Schuszteková Simona
Vydavatel: Wolters Kluwer