Trestný poriadok. Veĺký komentár, 3. vydanie

Čentéš Jozef a kolektív

Cena 70.00Cena bez DPH 63.64
Kód: 9788081550706
Autor knihyČentéš Jozef a kolektív
VydavatelEurokodex
ISBN978-80-8155-070-6
Počet stran956
Formát17x24 cm
Místo vydáníBratislava
Rok vydání2017
Expedícia do 14 dní

Zařazeno v kategoriích

Advokáti SK, Homepage SK, Trestné právo, Komentáre, PRÁVNICKÁ LITERATÚRA ,

Trestný poriadok. Veĺký komentár, 3. vydanie - Čentéš Jozef a kolektív

restný poriadok. Veľký komentár 3. Aktualizované vydanie: V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch v prípravnom konaní, zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, zrušenia OSP, ale aj zákona o športe a zavedenia trestného činu terorizmu. V komentári nájdete aj doplnenú novú judikatúru. Aktualizované sú aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali aktuálnemu právnemu stavu. Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2017, vychádza v edičnej rade Veľké komentáre. Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry. Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného poriadku poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax. Pokiaľ ide o systematiku spracovania komentára, k jednotlivým ustanoveniam zákona sa uvádza: · súvisiace medzinárodné zmluvy a predpisy EÚ, súvisiace právne predpisy SR, súvisiace ustanovenia, vzťah k iným ustanoveniam, · komentár, · judikatúra. Dielo má všetky predpoklady stať sa publikáciou, ktorá bude obohatením trestnoprávnej teórie i praxe orgánov činných v trestnom konaní a justície.

Skladem

Ostatní s timto titulem kupují

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Kód: 9788089603497
9788089603497.jpg
Cena 25.00Cena bez DPH 22.73

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Ševcová Katarína
Vydavatel: C.H.Beck

Obchodný zákonník - Veľký komentár - 2. zväzok (§ 261 - § 770)

Kód: 9788081550676
9788081550676.jpg
Cena 70.00Cena bez DPH 63.64

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Mamojka Mojmír a kolektív
Vydavatel: Eurokódex

Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Kód: 9788073806477
9788073806477.jpg
Cena 13.13Cena bez DPH 11.94Bežná cena 15.45 €

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Čollák Jaroslav
Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o.

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra

Kód: 9788081550690
9788081550690.jpg
Cena 44.00Cena bez DPH 40.00

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Milučký Jozef a kolektív
Vydavatel: Eurokódex

Trestný poriadok. Veĺký komentár, 3. vydanie

Kód: 9788081550706
9788081550706.jpg
Cena 70.00Cena bez DPH 63.64

restný poriadok. Veľký komentár 3. Aktualizované vydanie: V porovnaní ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Čentéš Jozef a kolektív
Vydavatel: Eurokodex

Trestné právo procesné II

Kód: 9788081686184
9788081686184.jpg
Cena 36.30Cena bez DPH 33.00

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Ivor Jaroslav, Polák Peter, Záhora Jozef
Vydavatel: Wolters Kluwer