Volebné právo a volebné systémy

Domin Marek

Cena 16.30Cena bez DPH 14.82
Kód: 9788081686344
Autor knihyDomin Marek
VydavatelWolters Kluwer
ISBN978-80-8168-634-4
Počet stran412
Formát14x21 cm
Místo vydáníBratislava
Rok vydání2017
Expedícia do 14 dní

Zařazeno v kategoriích

Homepage SK, Ústavné právo, PRÁVNICKÁ LITERATÚRA ,

Volebné právo a volebné systémy - Domin Marek

Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Obsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa venuje všeobecným otázkam volieb, volebného práva a volebných systémov. Výklad je zameraný na samotný pojem volieb, ich funkcie a klasifikácie, ako aj na rôzne prístupy, akými je možné chápať pojem volebné právo. Najväčší priestor je venovaný problematike volebných systémov, a to jednak vo všeobecnej rovine, ako aj prostredníctvom príkladov viacerých konkrétnych druhov a modelov volebných systémov. Druhá kapitola publikácie je obsahovo rozsiahlejšia. Venuje sa volebnému právu Slovenskej republiky. Po stručnom historickom exkurze do vývoja volebného práva na území Slovenskej republiky po roku 1989 nasleduje spracovanie prameňov volebného práva, princípov volebného práva a podmienok volebného práva, vrátane prekážok jeho výkonu. Ďalej nasleduje výklad o všeobecných inštitútoch slovenského volebného práva spoločných pre všetky druhy volieb, týkajúcich sa najmä organizácie a priebehu volieb. Rozsahovo dominantnou časťou druhej kapitoly je šiesta podkapitola, ktorá predstavuje systematicky utriedený výklad o jednotlivých druhoch volieb. Súčasťou druhej kapitoly učebnice je aj spracovanie problematiky volebnej kampane a stručný výklad o inštitúte volieb a uplatnení volebného práva v čase krízových situácií. Predkladaná publikácia má primárne slúžiť ako učebná pomôcka pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rozsah a spôsob spracovania matérie však nepochybne predurčuje jej širšiu využiteľnosť. Môže slúžiť aj ako komplementárna pomôcka pre prehĺbenie vedomostí aj pri štúdiu iných predmetov súvisiacim s ústavným právom Slovenskej republiky či štátovedou. Učebnica taktiež môže osloviť aj študentov iných spoločenskovedných disciplín, právnikov pôsobiacich v praxi, či ostatných záujemcov o otázky spojené s voľbami, volebným právom či volebnými systémami. Druhá kapitola publikácie, predovšetkým jej šiesta podkapitola, môže poslúžiť aj ako praktická pomôcka pre voliča pre lepšie pochopenie pravidiel jednotlivých druhov volieb, s ktorými sa v Slovenskej republike stretávame.

Skladem

Ostatní s timto titulem kupují

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Kód: 9788081686368
9788081686368.jpg
Cena 67.60Cena bez DPH 61.46

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Budjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila
Vydavatel: Wolters Kluwer

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

Kód: 9788089635283
9788089635283.jpg
Cena 33.00Cena bez DPH 30.00

Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Budinská Lucia, Vaseková Veronika
Vydavatel: Iuris Libri

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Kód: 9788075524904
9788075524904.jpg
Cena 12.20Cena bez DPH 11.09

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Kušnírová Jana
Vydavatel: Wolters Kluwer

Zákon o Policajnom zbore - komentár

Kód: 9788081685774
9788081685774.jpg
Cena 26.50Cena bez DPH 24.09

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Tittlová Marcela, Medelský Jozef
Vydavatel: Wolters Kluwer

Zákony 2017 - II. časť A

Kód: PORADCA158
PORADCA158.jpg
Cena 6.00Cena bez DPH 5.45

Zákony 2017 II. časť A Obchodný zákonník, občiansky zákonník, ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: kolektív autorov
Vydavatel: Poradca

Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

Kód: 9788089635306
9788089635306.jpg
Cena 31.00Cena bez DPH 28.18

Publikácia je systematicky rozčlenená do jedenástich častí. Prvá ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Hambáleková Alena
Vydavatel: Iuris Libri