Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár

Budjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila

Cena 67.60Cena bez DPH 61.46
Kód: 9788081686368
Autor knihyBudjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila
VydavatelWolters Kluwer
ISBN978-80-8168-636-8
Počet stran760
Formát14x21 cm
Místo vydáníBratislava
Rok vydání2017
Expedícia do 14 dní

Zařazeno v kategoriích

Homepage SK, Komentáre, PRÁVNICKÁ LITERATÚRA ,

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár - Budjač Milan, Gibaľová Janka, Straka Peter, Lazíková Jarmila

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do majetkových práv a ďalších práv subjektov vlastníckeho práva s priamym dosahom na zásah do práva na obydlie. Od prijatia zákona o dobrovoľných dražbách uplynulo viac ako 14 rokov a s jeho existenciou sú spojené nielen miliardy poskytnutých finančných (úverových) prostriedkov, ale aj viac ako 16 000 vykonaných dobrovoľných dražieb. Autori predkladajú odbornej aj laickej verejnosti komentár, ktorý svojím koncipovaním nie je komentárom dražobníkov, veriteľov, notárov a ani dlžníkov. Jeho ambíciou je podať komplexný a vyvážený výklad jednotlivých inštitútov právnej úpravy dobrovoľnej dražby v systéme vznikajúcich záväzkových vzťahov veriteľa, dlžníka, záložcu a tretích osôb. Autori ku koncipovaniu komentára pristupovali využívajúc synergiu a symbiózu výkladových prístupov vlastných teórií, legislatívy a rozhodovacej činnosti súdov, a teda príznačných pre oblasti, ktoré reprezentujú. Komentár je zameraný aplikačne a prakticky a pokúša sa ponúknuť všetky relevantné relácie a implikácie právnej úpravy vo svetle pôsobenia civilných inštitútov a použitia noriem Občianskeho zákonníka. Komentár obsahuje rozsiahlu zbierku použiteľnej judikatúry. Súčasťou komentára sú aj vzory vybraných právnych podaní vo veciach dobrovoľných dražieb, ktoré môžu dotknutým osobám napomôcť rýchlej orientácii pri využívaní práv a plnení povinností, ktoré zákon o dobrovoľných dražbách ustanovuje. Komentár je určený odbornej verejnosti, sudcom, prokurátorom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, notárom, dražobníkom, zástupcom realitného sektora, študentom právnických fakúlt, ale vzhľadom na jeho praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre objasnenie režimu práv a povinností vyplývajúcich z komplikovaných právnych vzťahov súvisiacich s výkonom záložného práva dražbou.

Skladem

Ostatní s timto titulem kupují

Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra

Kód: 9788081550690
9788081550690.jpg
Cena 44.00Cena bez DPH 40.00

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Milučký Jozef a kolektív
Vydavatel: Eurokódex

Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

Kód: 9788081686399
9788081686399.jpg
Cena 14.50Cena bez DPH 13.18

Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Budjač Milan, Fančovič Branislav
Vydavatel: Wolters Kluwer

Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

Kód: 9788089603497
9788089603497.jpg
Cena 25.00Cena bez DPH 22.73

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Ševcová Katarína
Vydavatel: C.H.Beck

Sociálnopatologické javy

Kód: 9788073806620
9788073806620.jpg
Cena 5.84Cena bez DPH 5.31Bežná cena 6.87 €

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Roľková Henrieta
Vydavatel: Aleš Čeněk, s.r.o.

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Kód: 9788081686436
9788081686436.jpg
Cena 9.90Cena bez DPH 9.00

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Kačaljak Matej
Vydavatel: Wolters Kluwer

Konto pracovného času

Kód: 9788081686306
9788081686306.jpg
Cena 12.50Cena bez DPH 11.36

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje ...

Expedícia do 14 dní
Autor knihy: Toman Jozef, Švec Marek, Schuszteková Simona
Vydavatel: Wolters Kluwer