Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva

 

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Právo duševného vlastníctva. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2012 a recenzi provedl JUDr. Peter Čabák.


Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

 

Bulletin slovenskej advokácie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948. Recenze je uvedena v čísle 6 z roku 2012 a recenzi provedl JUDr. Peter Kerecman, PhD.


Bulletin advokacie píše o knize Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948

 

Z recence uvádíme: "...je nepochybně prvním uceleným českým vědeckým zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do r. 1948.Monografie je rozdělena do sedmi hlavních kapitol.Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů, je - i ...


Bulletin advokacie píše o knize Základy teorie veřejné správy

 

Z recence uvádíme: "Autor v monografii komplexně pokrývá historické souvislosti až po nejaktuálnější témata současnosti. Text je rozdělen do čtyř částí. V první, nejrozsáhlejší z nich, autor rekapituluje evoluci veřejné správy, na to navazuje kapitolou, kde se ...


Komorní listy píší o výstavě faksimilií v Literární kavárně

 

Z článku uvádíme: "V pondělí 12. září 2011 byla v literární kavárně v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upořádána tisková konference, a to u příležitosti zahájení výstavy a prodeje faksimiliívýznamných českých historických publikací – ...


Bulletin advokacie píše o knize Česko-německý právnický slovník

 

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace je moderní, vychází ze současné právnické literatury německy mluvících zemí, včetně rakouské a švýcarské. Slovník obsahuje právní terminologii zevšech hlavních oborů práva soukromého i veřejného, včetně práva ...


Auriga píše o knize Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

 

Z recence uvádíme: "Příručka obou pedagogů plzeňské právnické fakulty je stručným přehledem látky z předmětu římské právo, kterou musí studenti zvládnout, aby uspěli u první části státní zkoušky. Je třeba nejen konstatovat, že se jedná o velmi kvalitně ...


Bulletin advokacie píše o knize Evropské právo

 

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace Evropské právo, zpracovaná pod edičním vedením profesora Karla Klímy širokým autorským kolektivem, je velmi logicky členěna a autoři zcela konsekventně sedují linii základních teoreticko-právních schémat, tj. především ...


Politologický časopis píše o knize Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí

 

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace si klade za cíl představit vnímání Evropy a/či jejich (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstuování autostereotipních či ...


Bulletin advokacie píše o knize Mezinárodní ochrana holdingů

 

Z recence uvádíme: "Recenzovaná publikace je věnována vysoce aktuální problematice mezinárodní ochrany investic holdingových struktur a role „piercing the corporate veil“. Zaměřuje se na ochranu investic státních příslušníků – právnických osob, a to osob ...


V Bulletinu advokacie informovali o novém knihkupectví

 

Listopadové číslo Bulletinu advokacie přineslo svým čtenářům informaci o nově otevřeném knihkupectví odborné literatury, které je provozováno v rámci prostor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Společnost Aleš Čeněk, s.r.o. v této prodejně poskytuje komplex ...