Aktuality

Novinka - Bezpečnostní vědy

Novinka - Bezpečnostní vědy

Kolektivní monografie mezinárodního výzkumného kolektivu pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které umožňují následnou analýzu bezpečnostní profese, cílů a úkolů bezpečnostních subjektů, bezpečnostních událostí, situací, informací a bezpečnostních činností.

Celý článok
Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - stav ke dni 1. 1. 2019

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - stav ke dni 1. 1. 2019

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která je určena pro studenty vypracovávající klauzurní práci, ale i pro advokáty a další právnická povolání.

Celý článok
Novinka - Kriminalistika – Technické, forenzní a kybernetické aspekty - 2. vydání

Novinka - Kriminalistika – Technické, forenzní a kybernetické aspekty - 2. vydání

Druhé vydání monografie vychází z fyzikální interpretace a matematického zpracování rekonstrukce trestného činu a identifikace pachatele. Publikace je určena především znalcům z oboru kriminalistika a forenzních věd a studentům tohoto oboru.

Celý článok
Novinka - Podnikové prostředí - základ pro strategické řízení a rozhodování

Novinka - Podnikové prostředí - základ pro strategické řízení a rozhodování

Monografie přináší v tuzemsku dosud nepublikovaný, netradiční pohled na vymezení a analýzu podnikového prostředí z hlediska jak jeho současných, tak zejména očekávaných změn s přímou vazbou na strategické řízení a rozhodování podnikatelských subjektů.

Celý článok
Novinka - Občanský zákoník - Praktický komentář - 2 svazky

Novinka - Občanský zákoník - Praktický komentář - 2 svazky

Praktický komentář poskytuje účelný výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku, starých i nových institutů občanského práva, jakož i odkaz na použitelnou starou, ale zejména novou judikaturu.

Celý článok
Křest knihy Kybernetická kriminalita

Křest knihy Kybernetická kriminalita

V pondělí 8. října 2018 se v prostorách Literární kavárny nakladatelství JUDr. Aleše Čeňka konal křest již druhého, aktualizovaného vydání knihy prof. Vladimíra Smejkala "Kybernetická kriminalita".

Celý článok
Novinka - Kriminologický výzkum. Praktická příručka

Novinka - Kriminologický výzkum. Praktická příručka

Publikace navazuje na učebnice kriminologie, které poskytují základní orientaci o všech tematických okruzích, jimiž se kriminologie zabývá. Podrobně se zaměřuje se na přípravnou fázi výzkumu, aplikaci řady metod a technik, pojednává o zpracování výsledků, získání výzkumných poznatků, hledání souvislostí a principů, řešení problémů a uplatnění výsledků výzkumu v oblasti kriminální...

Celý článok
Novinka - 100 let česko-slovenské koruny

Novinka - 100 let česko-slovenské koruny

Kniha vznikla u příležitosti významného jubilea, stého výročí existence naší národní měny. Byla sepsána kolektivem expertů České národní banky pod vedením viceguvernéra profesora Vladimíra Tomšíka. Zároveň se na ní podíleli dva akademičtí odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, paní docentka Jitka Koderová a pan profesor Martin Mandel.

Celý článok
Novinka - 100 years of the koruna. Monetary policy, Institutions, Money

Novinka - 100 years of the koruna. Monetary policy, Institutions, Money

The book was prepared to mark an important anniversary – one hundred years of our national currency. It was written by a team of Czech National Bank experts headed by CNB Vice-Governor, Professor Vladimír Tomšík. This publication charts the monetary policy history of our central bank (or, to use older terminology, the bank of issue) and describes its institutional development and the...

Celý článok
Novinka - Soubor zákonů. Správní právo – stav ke dni 24. 9. 2018

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo – stav ke dni 24. 9. 2018

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení.

Celý článok
Menu