Aktuality

Novinka - Policajná správa, 2. vydání

Novinka - Policajná správa, 2. vydání

Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru.

Celý článok
Křest knihy - Pocta Věře Štangové

Křest knihy - Pocta Věře Štangové

Dne 15. října 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Pocta Věře Štangové.

Celý článok
Novinka - Akademické psaní pro právníky

Novinka - Akademické psaní pro právníky

Učebnice vychází z názoru, že tvůrčí psaní odborného textu, jako každá dovednost, vyžaduje nejen zvládnutí různých technik či postupů, ale rovněž jejich zdokonalování a procvičování. O to by měl pečovat každý autor. Učebnice chce být průvodcem a poradcem při utváření tvůrčích myšlenek a přístupů studentů – budoucích právníků. Obsah učebnice tvoří deset kapitol rozdělených do třech...

Celý článok
Novinka - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Novinka - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění a také v nepojistných systémech sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpoře a sociální pomoci. Obsažena je i stručná informace o...

Celý článok
Novinka - Kybernetická bezpečnost

Novinka - Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do popředí naléhavou otázku zabezpečení informační infrastruktury a uložených, často velice citlivých dat.

Celý článok
Křest knihy - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Křest knihy - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

V pondělí 8. října 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Kybernetická kriminalita, 2. vydání.

Celý článok
Novinka - Obchodné právo, 2. vydanie

Novinka - Obchodné právo, 2. vydanie

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018

Celý článok
Novinka - Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Novinka - Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů.

Celý článok
Novinka - Praktikum finančního práva, 2. vydání

Novinka - Praktikum finančního práva, 2. vydání

Druhé vydání publikace navazuje na úspěchy prvního vydání, které si kladlo za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oboru finančního práva a finanční vědy. Stále přitom zůstává hlavním cílem zatraktivnění tohoto oboru zejména mezi studenty a zefektivnění výuky především na vysokých školách. Autoři se snažili postihnout nejvýznamnější oblasti finančního práva podle...

Celý článok
Novinka - Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Novinka - Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydání je tato publikace aktualizována z hlediska současné právní úpravy a dále obsahuje nové praktické příklady zaměřené na zvláštní část trestního zákoníku, na nichž...

Celý článok
Menu