Aktuality

Novinka - Akademické psaní pro právníky

Novinka - Akademické psaní pro právníky

Učebnice vychází z názoru, že tvůrčí psaní odborného textu, jako každá dovednost, vyžaduje nejen zvládnutí různých technik či postupů, ale rovněž jejich zdokonalování a procvičování. O to by měl pečovat každý autor. Učebnice chce být průvodcem a poradcem při utváření tvůrčích myšlenek a přístupů studentů – budoucích právníků. Obsah učebnice tvoří deset kapitol rozdělených do třech...

Celý článok
Novinka - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Novinka - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii, 2. aktualizované vydání

Monografie se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Druhé vydání reaguje na rozsáhlé změny vnitrostátní právní úpravy, k nimž od roku 2012 došlo v nemocenském, zdravotním a důchodovém pojištění a také v nepojistných systémech sociálního zabezpečení, tedy státní sociální podpoře a sociální pomoci. Obsažena je i stručná informace o...

Celý článok
Novinka - Kybernetická bezpečnost

Novinka - Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti bezpečnosti. Stále narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale také orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do popředí naléhavou otázku zabezpečení informační infrastruktury a uložených, často velice citlivých dat.

Celý článok
Křest knihy - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Křest knihy - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

V pondělí 8. října 2018 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Kybernetická kriminalita, 2. vydání.

Celý článok
Novinka - Obchodné právo, 2. vydanie

Novinka - Obchodné právo, 2. vydanie

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018. Autori reagovali na viaceré novelizácie Obchodného zákonníka, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2017 a 2018

Celý článok
Novinka - Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Novinka - Diplomacie (Teorie - praxe - dějiny), 3. upravené a aktualizované vydání

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů.

Celý článok
Novinka - Praktikum finančního práva, 2. vydání

Novinka - Praktikum finančního práva, 2. vydání

Druhé vydání publikace navazuje na úspěchy prvního vydání, které si kladlo za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oboru finančního práva a finanční vědy. Stále přitom zůstává hlavním cílem zatraktivnění tohoto oboru zejména mezi studenty a zefektivnění výuky především na vysokých školách. Autoři se snažili postihnout nejvýznamnější oblasti finančního práva podle...

Celý článok
Novinka - Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Novinka - Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního, 2. aktualizované vydání

Tato didaktická pomůcka pružně reaguje na aktuální problematické otázky praxe orgánů činných v trestním řízení, zejména policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení trestního. Oproti předchozímu vydání je tato publikace aktualizována z hlediska současné právní úpravy a dále obsahuje nové praktické příklady zaměřené na zvláštní část trestního zákoníku, na nichž...

Celý článok
Novinka - Pocta Věře Štangové

Novinka - Pocta Věře Štangové

Celé generace studentů si profesorku Štangovou pamatují jako skvělou pedagožku, jejíž semináře i přednášky jsou vyhledávány pro fundovaný a precizní výklad, ale i jako vlídnou a zkušenou vedoucí absolventských prací. Kolegové a přátelé si jí váží jako noblesní dámy s přirozeným diplomatickým talen-tem, i jako ženy, která dokáže být oporou.

Celý článok
Novinka - Fire Risk of Materials and Combustible Liquids

Novinka - Fire Risk of Materials and Combustible Liquids

The presented publication deals with the complex investigation of fire risk of selected most commonly used natural and synthetic polymers and combustible liquids. The publication presents a newly developed method that allows complex assessment of fire risk of solid and liquid combustible materials in such a way that the obtained data can be applicable in all areas related to fire...

Celý článok
Menu