Aktuality

NOVINKA - Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

NOVINKA - Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

Kniha představuje vybrané aspekty sociálně prostorové diferenciace v České republice a jejich vztah k některým oblastem kvality života. Na sociálně prostorovou diferenciaci neboli nerovnoměrné rozmístění různých skupin obyvatel v území, je nahlíženo jako na výsledek působení ekonomických, politických a sociálně podmíněných procesů, které mohou vést k územní koncentraci...

Celý článok
NOVINKA - Mediální právo

NOVINKA - Mediální právo

Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle rozboru právní regulace a jejímu ovlivnění evropskou legislativou, je do textu zakomponována i současná judikatura. V knize jsou vymezeny základní instituty mediálního práva, ale pozornost je věnována i...

Celý článok
NOVINKA - Dějiny kriminalistiky

NOVINKA - Dějiny kriminalistiky

Publikace je zaměřena na vývoj kriminalistiky ve světě i v České republice (Českých zemích). Záměr publikace je na celkový vývoj kriminalistiky, zejména na československou školu se snahou popsat především historický vývoj kriminalistiky v návaznosti na důležité milníky této vědy. Započato je obecným vývojem kriminalistiky v období starověku, které v prvopočátku...

Celý článok
NOVINKA - Extremismus

NOVINKA - Extremismus

Projevy rasově motivovaných útoků jsou stále agresivnější a veřejnost je vnímá jako vážnou hrozbu. To je podstatná změna ve vnímání extremismu oproti předcházejícím rokům, kdy veřejnost byla k těmto projevům spíše vlažná, lhostejná, a to proto, že nepostihovaly občany a zejména děti v takové míře jako v současné době. Dalším vážným problémem je poměrně značná ztráta...

Celý článok
NOVINKA - Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

NOVINKA - Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj dôslednejšie...

Celý článok
Předání diplomu oceněné publikaci

Předání diplomu oceněné publikaci

Nový Česko-německý právnický slovník, jehož autorkou je PhDr. Milena Horálková, se účastnil soutěže o nejlepší slovník za rok 2011. O kvalitě knihy vypovídá hlavně to, že se umístil na stupních vítězů hned ve dvou kategoriích. V kategorii Cena poroty za překladový slovník získal 1. místo a v kategorii Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2011 získal 2. místo. Slavnostní předání diplomu se...

Celý článok
Publikace získala prestižní ocenění

Publikace získala prestižní ocenění

Publikace Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu doc. Věry Štangové, která působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, byla v letošní Soutěži vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy oceněna komisí jako významná monografie vydaná v roce 2010. Publikace je věnována vysoce aktuálnímu tématu rovného...

Celý článok
Letní akce se Čtyřlístkem

Letní akce se Čtyřlístkem

V letních měsících jsme pro vás připravili speciální akci na knihy z vydavatelství Čtyřlístek. Tak neváhejte a nakupte knihy pro vaše děti se slevou 20 - 30%. při koupi 1 knihy - 20% sleva při koupi 3 a více knih - 25% sleva komplet 10 knih - 30% sleva   Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví nebo v síti kamenných prodejen.

Celý článok
NOVINKA - Geografické informační systémy ve školách

NOVINKA - Geografické informační systémy ve školách

Žijeme v informační společnosti, informace se na nás valí ze všech směrů a musíme se učit je správně využívat. Specifickým druhem informací jsou geoinformace – informace, u nichž známe údaje o jejich lokalizaci na Zemi. Žáci a studenti by se měli učit nejen geoinformace vyhledávat, ale také s nimi pracovat, především je analyzovat a tvořit různé mapové výstupy. A zde se...

Celý článok
Časopis Soudní tlumočník píše o křtu knihy Česko-německý právnický slovník

Časopis Soudní tlumočník píše o křtu knihy Česko-německý právnický slovník

Nové číslo časopisu Soudní tlumočník vydávaného Komorou soudních tlumočníků České republiky přináší článek o slavnostním křtu publikace Česko-německý právnický slovník PhDr. Mileny Horálkové pořádaného naším nakladatelstvím. Dlouho očekávaný slovník uzřel oficiálně světlo světa v Literární kavárně nakladatelství v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za...

Celý článok
Menu