Novinka - Bezpečnostní vědy

Kniha jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu.Je určená především vědeckému společenství konstitujících se bezpečnostních věd, teoretikům a praktikům působícím na různých pracovních pozicích na všech stupních bezpečnostní organizace, ale i širší odborné veřejnosti zajímající se o bezpečnostní problematiku, anebo subjektům, které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají. Kolektivní monografie pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které umožňují následnou analýzu bezpečnostní profese, cílů a úkolů bezpečnostních subjektů, bezpečnostních událostí, situací, informací a bezpečnostních činností. Jsou uvedena základní východiska úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd jako věd praktických s cílem připravit podmínky pro konstituování a rozvoj vědního oboru, který se zabývá fenoménem bezpečnosti, ale zejména o správné, efektivní a ekonomické bezpečnostní jednání a projektování bezpečnostních činností.

 

Parametry:
Autoři: Porada Viktor a kolektiv
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Specifikace: 784 stran
ISBN: 978-80-7380-758-0
Doporučená prodejní cena: 990 Kč

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Bezpečnostní vědy

Menu