Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - stav ke dni 1. 1. 2019

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu. Publikace je vhodná nejen pro studenty vypracovávající klauzurní práci, ale i pro advokáty a další právnická povolání.

 

Parametry:
Autoři: Kolektiv autorů
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Specifikace: B5, 598stran
ISBN: 978-80-7380-753-5
Doporučená prodejní cena: 300 Kč

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

Menu