Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Učebnice a skripta

Zbierka príkladov z cenového rozhodovania

Kufelová Iveta

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
112
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2015
Formát
A5
ISBN
978-80-8168-240-7
EAN
9788081682407
Hospodárska kríza priniesla podmienky, ktoré nútia firmy k nepretržitému hľadaniu ciest a metód na skvalitnenie a zefektívnenie ich činností, ktoré im zabezpečia dostatočný zisk. Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a prosperity firmy je práve efektívne cenové rozhodovanie, cenová politika a v rámci nej inovatívna cenotvorba v stále sa meniacich trhových a konkurenčných podmienkach. Na cenové rozhodovanie firmy vplýva množstvo predvídateľných i nepredvídateľných trhových podmienok, od ktorých závisia externé aj interné faktory ovplyvňujúce výšku ceny. Správne stanovená cena na trhu výrobkov a služieb by mala pokrývať náklady firmy a zabezpečiť primeranú výšku zisku. Od úrovne cien závisí možnosť budúceho efektívneho rozvoja firmy. Predkladaná publikácia sa sústreďuje na podstatu a význam cenotvorby a cenového rozhodovania vo výrobných, obchodných firmách a vo firmách poskytujúcich služby so zameraním na domáci aj zahraničný trh. Jej cieľom je sprístupniť a objasniť študentom a ďalším záujemcom uvedenú problematiku vo forme príkladov a prípadových štúdií z cenotvorby rôznych typov podnikov.
Zbierka príkladov z cenového rozhodovania

2,40 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

Mikroekonomie

Mikroekonomie

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu