Mikrokontroléry PIC bez předchozích znalostí

Matoušek David

Dostupnosť
v dotisku
Vydavateľ
Počet stran
110
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
A4
ISBN
978-80-7300-545-0
EAN
9788073005450
První kapitola vysvětluje základní pojmy mikroprocesorové techniky, uvádí klíčové vlastnosti mikrokontroléru PIC16F628A, popisuje základní hardwarové vybavení (vývojový kit PKIT627, přípravek M8LED, propojovací kabel, programátor PICkit3) a instalaci softwarového vybavení (vývojové prostředí MPLAB X a překladač XC8). Na závěr je předveden první příklad. Druhá kapitola popisuje základy jazyka C. Jedná se o vysvětlení úlohy konfiguračních bitů především s ohledem na taktování mikrokontroléru, je popsána funkce portů A a B včetně alternativní funkce jejich vývodů, jsou uvedeny základní datové typy, pole a operátory. Následuje výklad iteračních příkazů (cyklů). Na závěr je popsán přípravek M7SEG včetně krátkého příkladu. Třetí kapitola je věnována použití funkcí a podmíněného příkazu. Také je popsán přípravek MLEDSW a vysvětleny techniky ošetření zákmitů tlačítek a použití pozičního kódu. Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis jednotky Timer2 a přerušovacího systému. Jsou vysvětlena specifika paměťové třídy static a modifikátoru volatile s ohledem na obsluhu přerušení. Je též popsán přípravek MDYNDSP a předvedena základní obsluha. Pátá kapitola vysvětluje použití jednotek VREF a COMP. Též je popsán přípravek MSVORKY. Jednotka VREF slouží jako nastavitelný zdroj referenčního napětí, lze použít jako 4bitový D/A převodník. Jednotka COMP obsahuje dva analogové komparátory. Jednotku COMP spolu s jednotkou VREF lze použít pro realizaci 4bitového A/D převodníku, který pracuje s postupnou aproximací nebo pro měření dalších fyzikálních veličin. Šestá kapitola vysvětluje použití jednotky USART v asynchronním plně duplexním režimu. Po úvodním popisu řídicích registrů a vysvětlení funkce asynchronního vysílače a přijímače následuje popis přípravku MRS232PIC. Následně je zařazen výklad použití znakových a řetězcových proměnných v jazyce C a následují příklady použití jednotky USART pro komunikaci s počítačem. Sedmá kapitola vysvětluje použití jednotky USART v synchronním režimu s polovičním duplexem. Jsou popsány režimy synchronní master/slave. Následuje popis obvodů se sériovou sběrnicí TLC549 (A/D převodník) a MCP4921 (D/A převodník), které jsou použity v přípravku MSADDAPIC. Na závěr je zařazen příklad obsluhy sériově pracujících A/D a D/A převodníků pomocí jednotky USART.
Mikrokontroléry PIC bez předchozích znalostí

11,90 €

Kniha je v tlači, nie je dostupná. Expedovaná bude po vytlačení.


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu