BOZP a PO v příkladech školské praxe

Romaněnko Jan, Skácelík Pavel

Vydavateľ
Paris
ISBN
978-80-87173-40-4
Počet stran
408
Místo vydání
Kraviná
Rok vydání
2018
Formát
A5
Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Vláda ČR, a to ve svém základním dokumentu „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dopracovávat a konkretizovat Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je úkolem Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Právní a ostatní předpisy nejsou vždy jednoznačné a objevují se tedy výkladové odlišnosti. Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů. Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje základní formuláře tvořící dokumentaci BOZP, BOZ a PO na školách a školských zařízeních. Tyto formuláře budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování. Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO: Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních Kontrolní orgány a jejich činnost Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO Nové vydání reaguje na změny a řadu právních a ostatních předpisů, a proto autoři přistoupili k podrobné aktualizaci původní publikace.
BOZP a PO v příkladech školské praxe

16,95 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu