Finanční management

Hrdý Milan, Strouhal Jiří

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Institut certifikace účetních
ISBN
978-80-8798-513-7
EAN
9788087985137
Počet stran
183
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
A4
Publikace je primárně připravena jako studijní text pro přípravu na zkoušku Finanční řízení v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR (zkouška v úrovni Účetní expert). První část textu se věnuje problematice role a odpovědnosti vůči akcionářům. Jsou zde vymezeny cíle firmy jako takové, ale rovněž jsou identifikovány možné rozdílné zájmy manažerů a vlastníků firmy. Tuto část je pro čtenáře vhodné srovnat s částí věnovanou etice ve finančním řízení. Úvodní kapitola dále diskutuje aspekty finančního plánování se zvláštním ohledem na řízení pracovního kapitálu, věnuje se problematice kapitálových trhů a v neposlední řadě oblasti dividendové politiky. Významnou součástí této pasáže je oblast stanovení nákladů kapitálu, jakož i optimální firemní kapitálové struktury. Do druhé kapitoly je zasazena oblast investičního rozhodování. Jsou zde determinovány základní metody vyhodnocování investičních projektů (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). Dále jsou diskutovány možnosti oceňování na bázi DCF, resp. využití simulace Monte Carlo. Text je vhodně doplněn o aspekty zdanění, jakož i aspekty cizoměnových operací. Třetí kapitola se zaobírá akvizicemi a fúzemi, vyhodnocením jejich dopadů a v neposlední řadě jejich financováním. V rámci oceňovací části je prostor věnován problematice metod založených na účetní hodnotě, komparativním tržním metodám a metodám DCF, konkrétně pak EVA/MVA. Jsou rovněž diskutovány právní aspekty akvizic a fúzí v kontextu platné české legislativy. Na výše uvedenou část navazuje problematika reorganizace a rekonstrukce financování. V rámci této pasáže jsou zmíněny jednotlivé reorganizační strategie, jakož i metody predikce finanční tísně – toliko oblíbené bankrotní modely. Oblast treasury a řízení rizik je součástí páté kapitoly. Je zde věnován prostor zejména řízení měnových a úrokových rizik, a to za pomoci jednotlivých derivátových kontraktů (pevných termínovaných operací typu forward, futures, swap, a dále opčních kontraktů). Opční kontrakty jsou pak následně podrobeny hlubší analýze stran jejich vlastního ocenění, determinace citlivosti jejich ceny na změny jednotlivých parametrů. Závěrečná část kapitoly pak naznačuje možné opční strategie v rámci ekonomického konceptu zajištění rizika. Knihu uzavírá oblast finančního řízení nadnárodních korporací a aktuální vývoj na světových finančních trzích, jakož i v mezinárodním obchodu. Věříme, že Vám bude tento text užitečný nejen pro složení certifikační zkoušky, ale že ji využijete i v rámci Vašeho finančního rozhodování.
Finanční management

22,90 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu