Zaradené v kategóriách: SOCIOLOGICKÁ LITERATURA, Teorie a metodologie

Svůdnost sociálního experimentu - Nový člověk 20. století

Fasora Lukáš, Hanuš Jiří, Nečasová Denisa a kolektiv

Vydavateľ
NLN - Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
978-80-7422-606-9
Počet stran
328
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
16x23 cm
Kniha autorského kolektivu sestávajícího z tuzemských i zahraničních badatelů a badatelek je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století. Nový člověk představoval symbol, vzor a zároveň cíl mnoha myšlenkových hnutí a proudů, které chtěly radikálně transformovat společnost a zároveň dosáhnout vyššího stupně humanity. Dobové obrazy nových mužů a žen předkládaly optimistické vize krásné a šťastné budoucnosti a slibovaly brzké překonání všech stávajících obtíží. Současně byly koncipovány jako protipól starých, údajně překonaných ideálů. Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie se zaměřují na konkrétní podoby nového člověka v různých geografických a časových souřadnicích vymezeného rámce, ovšem nejvíce prostoru je vyhrazeno socialistickým a fašistickým sociálním experimentům.
Svůdnost sociálního experimentu - Nový člověk 20. století

15,67 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu