Občianske právo hmotné 1.+2. díl, 2. vydanie

Vojčík Peter a kolektív

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-719-1
EAN
9788073807191
Počet stran
384, 380
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2018
Formát
148x205 mm
Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov, druhá časť učebnice je venovaná vecným právam, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spolu- vlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu. V druhom zväzku je tretia časť záväzkové právo, a to jednak všeobecná časť záväzkového práva, jednak jednotlivé zmluvy, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku. Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu, kde sú rozoberané jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu. Piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve. Druhé vydanie je doplnené a upravené v súlade so zmenami, ktoré nastali v legislatíve od prvého vydania, a to ako v predpisoch hmotného, tak aj procesného práva.
Občianske právo hmotné 1.+2. díl, 2. vydanie

Knihu si môžete prečítať v elektronickej verzii

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Civilné právo procesné

Civilné právo procesné

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu