Daňový řád a jeho změny do 1. 6. 2018

Kobík Jaroslav, Kohoutková Alena

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Anag
ISBN
978-80-7554-146-8
EAN
9788075541468
Počet stran
400
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2018
Formát
Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Úplné aktuální znění daňového řádu s podrobným výkladem Tato publikace obsahuje úplné znění zákona k 1. 1. 2018 a u dotčených paragrafů výklad těchto podstatných změn. Nechybí ani projekce těch změn výkladu zákonných ustanovení, které jsou důsledkem nově přijaté judikatury k provedení daňového řádu Nejvyšším správním soudem a popřípadě Ústavním soudem. Jedinečnost zpracování – velký přínos pro praxi Všechny uvedené legislativní změny jsou v této publikaci prezentovány daňovým poradcem na straně jedné a legislativní specialistkou s advokátní praxí na straně druhé. Specifikem této dvojice autorů je, že vidí a komentují věci z různých úhlů pohledu a přitom ponechávají na čtenáři, který z obou výkladů mu bude bližší. Tento duální pohled obou autorů na některá nová ustanovení upravující správu daní a na nejrůznější situace nastalé v daňovém procesu se trvale projevuje v jejich společně vydávaných publikacích.
Daňový řád a jeho změny do 1. 6. 2018

25,80 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu