Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

Děvěrová Martina, Havel Tomáš, Radošinský Adrián, Mařík Richard

Vydavateľ
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7552-560-4
Počet stran
532
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona o hlavním městě Praze, jakož i na jiné právní předpisy, výčet literatury, která s komentovanou problematikou úzce souvisí, a v některých případech také výběr z judikatury soudů, jež se tématu výraznějším způsobem dotýkají. Další pramen informací, na který autoři odkazují, představují metodická doporučení a stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. V závěru publikace je připojeno úplné znění Statutu hlavního města Prahy ve znění účinném od 1. 6. 2018 (bez jeho příloh).
Zákon o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) - Komentář

37,77 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu