Zákon o odpadoch – komentár (2018)

Ďurďovičová, Jušková, Smažáková, Šuplatová, Švedlárová

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
553
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2018
Formát
17x25 cm
ISBN
978-80-8155-078-2
EAN
9788081550782
Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou a tým, že bolo v zákone o odpadoch uskutočnených množstvo zmien, je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Pridanou hodnotou tejto publikácie je v neposlednej miere autorský kolektív, ktorý je zložený z ľudí aktívne sa podieľajúcich na normotvornej a kontrolnej činnosti zákona o odpadoch, čo je v konečnom dôsledku ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela. Súčasťou komentára je Príloha č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z. Zoznam odpadov.
Zákon o odpadoch – komentár (2018)

44,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu