Policajná správa, 2. vydání

Hašanová Janka a kolektiv

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-733-7
EAN
9788073807337
Počet stran
304
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2018
Formát
148x205 mm
Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohám, oprávneniam a povinnostiam policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom štátnej správy na úsekoch, ktoré patria do pôsobnosti Policajného zboru. Ide najmä o problematiku dokladov totožnosti fyzických osôb (občianske preukazy a cestovné doklady), štátnu správu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, problematiku ochrany štátnych hraníc, štátnu správu na úseku strelných zbraní a streliva, agendu súkromných bezpečnostných služieb, štátnu správu na úseku pobytu cudzincov, zákona o poskytovaní azylu a problematiku ochrany utajovaných skutočností. Z pohľadu študentov publikácia poskytuje komplexný pohľad na výučbu danej problematiku, autori preto veria, že bude využívanou učebnou pomôckou pri štúdiu na príslušných vysokých školách.
Policajná správa, 2. vydání

15,30 €

17,00 € ušetríte 1,70 €

Knihu si môžete prečítať v elektronickej verzii

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Policajná správa

Policajná správa

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu