Zaradené v kategóriách: OSTATNÍ

Odhalené tajomstvá chémie - 2. doplnené vydanie

Balog Miroslav, Tatarko Miroslav a kolektív

Vydavateľ
VEDA
ISBN
978-80-224-1681-8
Počet stran
526
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
160x225mm
Kniha je multidisciplinárnym dielom, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi dlhodobo pracujúcimi v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy. Jej cieľom je jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii, ktorú dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“ chémiu, ale - ako sa pokúša vysvetliť táto kniha - aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu. Kniha je populárnovedecká publikácia určená predovšetkým pre stredoškolských a vysokoškolských študentov so záujmom poznania súčasnej chémie. Obsah knihy: 1. Biochémia - úspešná dcéra chémie 2.Metódy biochemického výskumu 3.Výnimočné enzýmy 4.Krv nie je voda - vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb 5.Biotechnologické využitie mikroorganizmov 6.Mikroorganizmy a zdravie 7.Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov 8.Oxidačný stres a rakovina 9.Mutanty, mutácie a ich dôsledky 10.Klonovanie DNA a organizmov-génové manipulácie 11.Zlúčeniny kovov a živé organizmy-história a súčasnosť 12.Organická chémia v živej prírode 13.Syntéza org.zlúčenín 14.Od Aspirínu k Viagre 15.Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia 16.Cyklotrónova príprava rádionuklidov 17.Rádiochemické mapovanie tela 18.Nukleárna magnetická rezonancia-jadrá atómov v službách chémie a medicíny 19.EPR spektroskopia 20.Panta rei-večný pohyb atómov 21.Moderná mikroskopia-okno do sveta atómov 22.Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami 23.Polymérne nanokompozity 24.Znovuzrodenie keramiky 25.Sklo okolo nás 26.Fullerény a uhlíkové nanorúrky-nanomateriál budúcnosti 27.Supravodiče 28.Chémia a svetlo 29.Rádioaktívne odpady-čo s nimi ? 30.Globálne problémy životného prostredia-najzávažnejšie problémy
Odhalené tajomstvá chémie - 2. doplnené vydanie

15,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu