Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

IFRS/ Mezinárodní standardy účetního výkaznictví–INTERPRETACE A APLIKACE V PODNIKOVÉ PRAXI - 3. vyd.

Krupová Lenka

Vydavateľ
1. VOX
ISBN
978-80-87480-70-0
Počet stran
744
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Formát
210x210 mm
Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Kniha obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. Kniha je členěna do tří logických celků: První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS. Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých standardů na vykazování a oceňování jednotlivých položek účetních výkazů. Druhá část knihy se týká podnikových kombinací a konsolidované účetní závěrky. Tato část obsahuje také problematiku reportingu pro účely konsolidované účetní závěrky. Třetí část zahrnuje oblast prvního přechodu na IFRS z národní účetní legislativy.
IFRS/ Mezinárodní standardy účetního výkaznictví–INTERPRETACE A APLIKACE V PODNIKOVÉ PRAXI - 3. vyd.

64,33 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu