Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Beňo Mojmír, Zuziková Alena

Vydavateľ
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-571-0047-8
Počet stran
672
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
170x240mm
Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje v kontexte s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Autori publikácie „Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ“ pripravili pre odbornú verejnosť dielo, ktoré zoskupuje najrelevantnejšie rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH a priraďuje ich k príslušným ustanoveniam zákona o DPH. Viac ako 400 spracovaných rozsudkov a uznesení Súdneho dvora EÚ poskytuje čitateľovi možnosť rýchlo sa oboznámiť s podstatou jednotlivých rozsudkov, s ich odkazmi a zdrojmi. Unikátny spôsob spracovania publikácie, jej špecifické zameranie, ako aj vysoká odbornosť jej autorov sú zárukou, že ide o mimoriadne kvalitnú odbornú pomôcku, ktorú prednostne ocenia odborníci profesijne prichádzajúci do kontaktu s problematikou DPH.
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

39,80 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu