Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého - Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-330-8
EAN
9788075023308
Počet stran
336
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Formát
145x205
Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezina´rodni´ho pra´va soukrome´ho vcˇetně du°vodovy´ch zpra´v, případně i komenta´rˇe. V úvodu autoři popisují deˇjiny kolizionistiky od starověku po 20. století. Zmiňují také představitele vědy mezinárodního práva soukromého v Československu a České republice. Dále se podrobně věnují vy´voji cˇtyrˇ institutu°, ktere´ prostupuji´ vsˇemi dosavadni´mi moderni´mi kodifikacemi: pra´vni´ jedna´ni´, cizinec, porucˇenstvi´ a veˇcna´ pra´va. Část věnovanou kodifikacím zahajuje výňatek z Všeobecného zákoníku občanského včetně důvodové zprávy a dobového komentáře. Následují texty zákonů z roku 1948, 1963 a 2012, vždy opatřené důvodovou zprávou a výčtem novelizací.
Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého - Soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů

16,80 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu