Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky

Zoulová Andrea

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Andrea Zoulová
ISBN
978-80-270-3561-8
EAN
9788027035618
Počet stran
72
Rok vydání
2018
Dentální hygiena pomáhá chránit zdraví člověka. Neomezuje se pouze na dutinu ústní, ale je vnímána v kontextu celkového zdraví. K tomu, aby dentální hygienistka byla schopna pozitivně působit na pacienta, je vybavena znalostmi z oblasti medicíny. Vědomosti z oborů psychologie a sociologie jsou nezbytné pro pochopení sociální komunikace a vzájemného působení dentální hygienistky a pacienta. Do ordinace dentální hygienistky přicházejí pacienti z různých pohnutek. Někdy to může být tělesný pocit, jindy společenská poptávka. V případě společenské poptávky se dentální hygiena stává hrou, neboť je společenskou prestiží. Vždyť společenský status vyžaduje určité chování jedince! Dentální hygiena může být součástí projevu pacientovy členské či referenční společenské skupiny. Porozumění souvislostem mezi psychologickými, sociologickými a pocitově vznikajícími motivy, které přivádějí pacienta do ordinace dentální hygienistky, významně zvyšuje úspěšnost péče v oblasti orálního zdraví. Ordinace dentální hygienistky je též i ekonomickým subjektem pracujícím na principu nabídky a poptávky, jehož cílem je zisk. Znalost motivů pacienta k dentální hygieně umožňuje dentální hygienistce se rychle zorientovat v pacientově poptávce po určitém výkonu. Dentální hygienistka si může vypracovat pružné modely své nabídky výkonů cílené na konkrétní potřeby přivádějící pacienty do její ordinace, a tím zvyšovat ziskovost svého podnikatelského záměru - ordinace dentální hygienistky.
Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky

20,90 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu