Úvod do teorie jazykové správnosti

Beneš Martin

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISBN
978-80-7308-910-8
EAN
9788073089108
Počet stran
217
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Kniha Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami - jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními - inherentně normativními jazykovými pravidly, která distribuci těchto prostředků řídí. Úvodní část knihy tento přístup k vlastní předmětné oblasti vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu a (jinde přehlíženým) vlastnostem takto nově nahlédnuté předmětné oblasti, závěrečná část pak - na tomto pozadí - rozebírá řadu problémů a otázek kolem klasické pojmové triády úzus - norma - kodifikace, se kterými se čeští lingvisté potýkali především v rámci "teorie jazykové kultury" - zabývá se tu např. kritérii jazykové správnosti, vztahem kodifikace k reálnému užívání jazyka a jejími možnostmi ovlivnit jej, útvarovým členěním českého národního jazyka, jazykovými změnami (pronikáním nových prostředků do spisovného úzu) atp.
Úvod do teorie jazykové správnosti

12,70 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu