Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Sklenka Miloš, Šlosárová Anna, Hornická Renáta, Blahušiaková Miriama

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-571-0055-3
EAN
9788057100553
Počet stran
336
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
170x240mm
Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je rozdelený do ôsmich kapitol, v ktorých sa postupne rozoberá problematika oceňovania majetku a záväzkov v cudzej mene, opravných položiek, rezerv, časového rozlišovania nákladov a výnosov, daní a dotácií, reálnej hodnoty ako oceňovacej veličiny, odloženej dane z príjmov a inventarizácie ako jednej z nezastupiteľných činností uzávierkových prác uskutočňovaných na konci účtovného obdobia. Učebnica obsahuje takisto prehľadné schémy, tabuľky, obrázky, typické účtovné prípady pre jednotlivé oblasti, príklady a stručné zhrnutia, ktoré majú študentom, resp. iným záujemcom pomôcť trvale si osvojiť nové poznatky. Učebnica vychádza z najaktuálnejšej právnej úpravy oblasti účtovníctva a súvisiacich predpisov a zameriava sa len na účtovníctvo podnikateľských účtovných jednotiek, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

15,90 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu