Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Komentár - 3. vydanie

Ďurica Milan

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-754-5
EAN
9788074007545
Počet stran
1456
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Tretie vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona a taktiež aktualizovanú judikatúru súdov, pri cezhraničných konkurzoch doplnenú aj o európsku judikatúru. Od druhého vydania publikácie bolo prijatých 12 novelizácií zákona, na ktoré komentár reaguje a ponúka výklad k najaktuálnejšiemu zneniu predpisu, zahŕňajúci novelu č. 373/2018 Z. z. účinnú od 1. januára 2019. Komentár obsahuje výklad k viacerým časovým verziám vybraných ustanovení zákona, čím zohľadňuje rozdiel medzi konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami začatými pred prijatím určitej novely zákona a po jej prijatí.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - Komentár - 3. vydanie

89,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu