Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy - 5. aktualizované vydání

Blažek Jiří

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Anag
ISBN
978-80-7554-225-0
Počet stran
360
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2019
Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva). Nedílnou součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. Publikace obsahuje také pasáže z občanského zákoníku a zaměřuje se i na posouzení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby i na železnici. Cíl publikace Cílem publikace je ulehčit běžným uživatelům orientaci ve složitém právním předpisu, kterým stavební zákon je.
Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy - 5. aktualizované vydání

18,50 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu