Zaradené v kategóriách: PŘIPRAVUJEME

Zákon o rodine - Komentár - 3. vydanie

Pavelková Bronislava

Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-72-5
Počet stran
680
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
A5
Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem podrobného a praktického výkladu každého ustanovenia zákona obsahuje aj aktuálnu judikatúru, kde v mnohých otázkach došlo od posledného vydania komentára k zmenám v súdnej praxi. Kniha je určená a bude skvelou pomôckou pre širokú odbornú verejnosť, advokátov, sudcov, pracovníkov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, ale taktiež aj pre študentov právnických fakúlt.
Zákon o rodine - Komentár - 3. vydanie

69,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu