Kulturní zboží jako dar

Bačuvčík Radim

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
VeRBuM
ISBN
978-80-8750-098-9
EAN
9788087500989
Počet stran
144
Rok vydání
2018
Tato monografie nabízí obraz vztahu lidí k vybraným typům kulturních produktů – knihám a nahrávkám hudby a filmů, zejména z hlediska toho, zda a jak je používají jako dar pro druhé lidi. Tento obraz byl načrtnut pomocí kombinace závěrů kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum nabídl pohled na otázku, jak lidé vnímají benefity tištěných knih a nosičů s hudbou a filmy, pokud jsou použity jako dary. Kvantitativní výzkum se zabýval nákupním chováním na trzích s tištěnými a elektronickými knihami, filmy na nosičích, nosiči s vážnou a populární hudbou a hudbou v elektronickém formátu. Monografie představuje šestou část hlubší sondy do postojů veřejnosti k jednotlivým oblastem kulturního života. Předchozí části se týkaly divadla, filmu, muzeí a galerií, knih a čtení, hudby a víry, církevního a náboženského života. Tato sonda je zároveň součástí autorova dlouhodobého výzkumu nákupního chování na trzích kulturních produktů, který se ve výzkumné rovině postupně zabývá vztahy mezi poptávkovou stranou jednotlivých trhů kulturních produktů i podrobnou deskripcí stavu a vývoje preferencí při nákupním chování obyvatel České republiky na těchto trzích.
Kulturní zboží jako dar

8,60 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu