Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Šlosár Rudolf, Šlosárová Anna

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-571-0066-9
EAN
9788057100669
Počet stran
232
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2019
Formát
165x240
14., doplnené a prepracované vydanie V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné pojmy a úlohy účtovníctva a položiť tak základy podstaty podvojného účtovníctva. Pochopenie dvojakého pohľadu na majetok účtovnej jednotky vyjadrený v najdôležitejšom účtovnom výkaze – v súvahe – je predpokladom pre správne účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Súčasťou obsahu učiva v 2. ročníku je aj problematika účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov, účtovných zápisov a účtovných kníh. V druhej časti učebnice sú vysvetlené základné účtovné prípady súvisiace s účtovaním peňazí, dlhodobým i krátkodobým majetkom, pohľadávkami i záväzkami, nákladmi i výnosmi, ako aj výsledkom hospodárenia a jeho rozdelením. V závere je uvedený súvislý príklad na zopakovanie a precvičenie osvojených vedomostí, zručností i návykov žiakov.
Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

13,60 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu