Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony III. B / 2020, Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie

Kolektiv

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Poradca
ISBN
1338-0869
EAN
PORADCA195
Počet stran
496
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2020
Formát
A5
Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok. na základe sociálneho poistenia odvádza podnikateľ či zamestnávateľ odvody do Sociálnej poisťovne na účely dôchodku, PN, alebo invalidného dôchodku. Okrem zákona o sociálnom poistení sú dôležitými právnymi predpismi zákon o starobnom dôchodkovom sporení a zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. tieto právne predpisy aj s ostatnými novelami sa nachádzajú v prvej kapitole zborníka Zákony III B 2020. Druhá kapitola sa venuje zdravotnému poisteniu a odvodom, pričom zdravotným poistením je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.
Zákony III. B / 2020, Sociálne, dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie

7,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu