Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony II. A / 2020, Obchodní a občanské zákony

Kolektiv autorů

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Poradce s.r.o.
ISBN
977-18-0282-703-4
EAN
9771802827034
Počet stran
736
Rok vydání
2020
Formát
A5
Občanský zákoník Obchodní korporace Občanský soudní řád Exekuční řád Insolvenční řízení Ochrana spotřebitele Regulace reklamy Zákony IIA obsahují právní předpisy pro oblast občanského práva, obchodních korporací, exekucí, ochrany spotřebitele. Sborník obsahuje pět tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Občanský zákoník (1. kapitola) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Obchodní korporace (2. kapitola) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Občanský soudní řád (3. kapitola) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Exekuční řád (4. kapitola) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Ochrana spotřebitele (5. kapitola) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákony II. A / 2020, Obchodní a občanské zákony

8,10 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu