Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (č. 104/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

Polák Přemysl, Huclová Helena, Kubíček Miroslav

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-838-6
EAN
9788075988386
Počet stran
1240
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Právní stav ke dni 30. 4. 2020. Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném vydání. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech představuje jednu z podstatných částí českého trestního řízení, zároveň jde o velmi dynamickou oblast – šest let od nabytí účinnosti zákona o mezinárodní justiční spolupráci přibývá změn geometrickou řadou. Příčina je zřejmá – stále se rozšiřující dosah tzv. evropského právního řádu, resp. rostoucí vliv práva EU na právní řády členských států a na jejich unijní vztahy. Nejpodstatnější změnou z hlediska praktického dopadu bylo zavedení evropského vyšetřovacího příkazu (směrnice 2014/41/EU), tj. nového mechanismu právní pomoci mezi členskými státy EU (s výjimkou Irska a Dánska) postaveného na zásadě vzájemného uznávání rozhodnutí, na kterou tento komentář samozřejmě reaguje. Všechna nová i změněná ustanovení autoři svými poznámkami, stanovisky a zejména znalostmi souvislostí uživateli představují a přibližují. Podstatnou částí druhého vydání komentáře je ovšem reakce na vývoj judikatury, a to judikatury Soudního dvora Evropské unie, českých obecných soudů a Ústavního soudu. Šest let praktického užívání zákona nezůstalo bez důsledků aplikační praxe obstát. Komentář se podrobně věnuje nálezové judikatuře, která vymezuje vztah vydávacího řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany. Autorský kolektiv oproti prvnímu vydání obohatila o své znalosti a zkušenosti JUDr. Helena Huclová, Ph.D., působící v bezprostředním kontaktu s problematikou spolupráce ve věcech trestních.
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (č. 104/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

122,90 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu