Základy a kazuistika kánonického manželského práva

Čerbová Čunderlík Veronika

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-571-0269-4
EAN
9788057102694
Počet stran
124
Rok vydání
2020
Formát
148x210mm
Predkladaná publikácia pojednáva o základných inštitútoch kánonického manželského práva latinského obradu. Čitateľa oboznamuje s teoreticko-praktickým podkladom chápania kánonického práva v korelácii a v strete s právom iných cirkví alebo náboženských spoločností či s právom štátu. Na podklade týchto poznatkov je následne predstavená matéria týkajúca sa typov manželstva, formy uzavretia manželstva, manželských prekážok, manželského súhlasu, zániku manželstva, procesné aspekty nápravy manželstva a zisťovania nulity manželstva. Publikácia originálne a novátorsky prináša na záver každej kapitoly praktické prípady, prostredníctvom ktorých čitateľ aplikuje získané vedomosti na konkrétne situácie. Autorka čerpala z vlastných pedagogických skúseností, a preto publikácia zohľadňuje didaktické a propedeutické hľadisko. Problematika publikácie je v dnešnej dobe nanajvýš aktuálna, keďže kánonický manželský proces sa stáva pomerne častým spôsobom riešenia rodinných situácií medzi kresťanmi.
Základy a kazuistika kánonického manželského práva

12,10 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu