Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár

Macejková Ivetta, Bárány Eduard, Baricová Jana, Fiačan Ivan, Holländer Pavel, Svák Ján a kol.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-90-9
EAN
9788089603909
Počet stran
1640
Rok vydání
2020
Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj na tvorbe samotného komentovaného zákona o ústavnom súde, resp. z ktorých sa niektorí podieľali na komentároch Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku prináša podrobný výklad ustanovení toho nového predpisu. Komentár je adresovaný širokej odbornej verejnosti, odborníkom na ústavné právo, právnym teoretikom i praktikom, sudcom všeobecných súdov, advokátom, študentom a doktorandom právnických fakúlt, ako i každému, kto sa o problematiku ústavného súdnictva a rozhodovaciu činnosť ústavného súdu zaujíma. Kolektiv autorů Miloslav Babják, Gabriela Dobrovičová, Ladislav Duditš, Miroslav Duriš, Eva Kukanová, Jana Laššáková, Soňa Mesiarkinová, Igor Mihalik, Ján Mihaľov, Peter Molnár, Tomáš Mosný, Marica Pirošíková, Marek Števček, Miroslav Štrkolec, Martin Vernarský
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár

119,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu