Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář

Uřičař Miroslav, Rámiš Vladan a kol.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-815-3
EAN
9788074008153
Počet stran
1416
Rok vydání
2020
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabylo účinnosti 25. 5. 2018. Při jeho aplikační praxi vyvstala řada problémů. Některými se zabývaly i orgány dozoru. Komentář přináší podrobný výklad se zohledněním zkušeností z prvních dvou let účinnosti GDPR, včetně relevantních výkladových stanovisek, rozhodnutí i publikovaných názorů Úřadu pro ochranu osobních údajů a také vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. V relevantních případech zmiňuje i rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudů vydaná podle předchozí právní úpravy, včetně vodítek a stanovisek předchozí Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29. Text zohledňuje i znění tzv. adaptačního zákona (č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a tzv. změnového zákona (zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů) a vychází také z aktuální verze návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích – ePrivacy. Komentář je určen především odborníkům v oblasti ochrany osobních údajů a také všem, kteří se s touto problematikou a souvisejícími právními otázkami, včetně závěrů judikatury, chtějí hlouběji seznámit. GDPR upravuje oblast, která se dotýká prakticky všech. Nejenže vymezuje práva fyzických osob – subjektů údajů, ale také ukládá povinnosti malým, středním i největším podnikatelům, nepodnikajícím organizacím a entitám, orgánům veřejné moci. Na rozdíl od předchozí právní úpravy je nařízením, tedy přímo aplikovatelným předpisem, a jde tedy o první právní normu s takto širokým dopadem na úrovni Evropské unie. Kolektiv autorů Vojtěch Bartoš, Drahomíra Brejchová, Vojtěch Dlouhý, Andrea Jarolímková, Ján Jaroš, Denisa Jindřichová, Liolias Alexandr, Klára Novotná, Richard Otevřel, Dušan Sedláček
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář

101,60 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu