Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu

Šturma, Nováková, Bílková

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
80-7179-305-1
EAN
80-7179-305-1
Počet stran
362
Rok vydání
2003
Monografie je věnována analýze nejvýznamnějších moderních instrumentů mezinárodního práva trestního (smluvní povahy), zaměřuje se v prvé řadě na terorismus. Systém existujících smluv proti terorismu na univerzální i regionální úrovni a příprava nových instrumentů před-stavuje dnes již poměrně rozsáhlou matérii, jež si zasluhuje právě takovéto souhrnné zpracování. Organizovaný zločin je druhou oblastí, která se dostává svou závažností do centra pozornosti nejen teorie, ale zejména též mezinárodních institucí, včetně Evropské unie. I k této problematice byla v posledních letech přijata řada důležitých mezinárodních smluv, z nichž část je již pro ČR závazná, kdežto u dalších se připravuje jejich podpis, popř. ratifikace.
Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu