Právo obchodních korporací. 2., aktualizované a doplněné vydání

Černá Stanislava, Štenglová Ivana, Pelikánová Irena, a kol.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-7598-991-8
EAN
9788075989918
Počet stran
656
Rok vydání
2021
Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností k 1. 7. 2020. Kniha je přehledně a systematicky rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování. Snahou autorů je podat systematický a srozumitelný výklad práva obchodních korporací reflektující hlavní změny, které přinesl dosavadní legislativní, doktrinální a judikatorní vývoj. Knihu tak jistě ocení nejen posluchači právnických fakult a jiných oborů, v rámci nichž se právo obchodních korporací vyučuje, ale může jako potřebná pomůcka posloužit všem, kdo se o právo obchodních korporací zajímají.
Právo obchodních korporací. 2., aktualizované a doplněné vydání

46,30 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

Obchodné právo

Obchodné právo

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu