Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Bezúhonnosť, spoľahlivosť a trestnoprávna vina

Vaľo Michal

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
C.H.Beck
ISBN
978-80-89603-94-7
EAN
9788089603947
Počet stran
184
Rok vydání
2021
Predkladaná publikácia je medziodborová. Po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre definuje pojem „trestnoprávna vina“ ako odlišný od pojmu „zavinenie“. Kriticky hodnotí prax súdov, legislatívu a jurisprudenciu zameranú na otázky „trestnoprávnej viny“, ale aj od nej odvodzované vymedzenie pojmov „bezúhonnosť“ a „spoľahlivosť“ v pracovnom a správnom práve. Poukazuje na konkrétne pochybenia v množstve zákonov. Kritizuje zamieňanie pojmov „odsúdenie“ a s ním súvisiace „zahladenie odsúdenia“ s pojmami „potrestanie“ a „zahladenie potrestania“ a prípady, keď v rozpore so zásadou prezumpcie neviny osoby nie sú považované za bezúhonné, aj keď sa trestné konanie, ktoré voči nim bolo vedené, neskončilo vyslovením ich viny (ich odsúdením), ale zmierom alebo zastavením trestného stíhania. Na argumentáciu využíva aj historický exkurz a komparatistiku. Publikácia je primárne určená právnickej obci (sudcom, prokurátorom, advokátom, legislatívcom, vedeckopedagogickým pracovníkom aj študentom), ocenia ju však aj zamestnávatelia a zamestnanci, ako aj verejné orgány.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť a trestnoprávna vina

18,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

Korupcia

Korupcia

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu