Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Dějiny

Právní dějiny na brněnské právnické fakultě : (100 let brněnské právní historie)

Vojáček Ladislav, Schelle Karel, Tauchen Jaromír

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
KEY Publishing
ISBN
978-80-7418-348-5
EAN
9788074183485
Počet stran
625
Místo vydání
Ostrava
Rok vydání
2020
Jako další příspěvek k nedávnému kulatému výročí založení Právnické fakulty Masarykovy univerzity předkládají Ladislav Vojáček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen publikaci věnovanou vývoji oborů právní dějiny a romanistika na brněnské Právnické fakultě v uplynulém století. Kniha čítající 626 stran se skládá z několika částí. Úvodní část se věnuje charakteristice historickoprávních předmětů, učebním pomůckám, vědeckému zaměření členů Katedry dějin státu práva, významným projektům či zahraničním stykům katedry. Druhá a zároveň nejrozsáhlejší část obsahuje biografické medailonky celkem třiceti právních historiků a romanistů, kteří v uplynulých sto letech na brněnské Právnické fakultě působili či v současnosti působí. Její součástí je i bibliografie. V závěru publikace nalezne čtenář seznamy katedrou uspořádaných konferencí, seznam kvalifikačních prací obhájených na Katedře dějin státu a práva od poloviny sedmdesátých let či vyobrazení obálek nejvýznamnějších knih brněnských právních historiků. V závěru je publikováno 67 fotografií ze života katedry a rovněž archiválie dokládající její činnost od doby jejího vzniku v roce 1969. Čtenářsky zajímavé jsou osobní vzpomínky Eduarda Vlčka a Karla Schelleho na začátky fungování katedry a její další rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.
Právní dějiny na brněnské právnické fakultě : (100 let brněnské právní historie)

54,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu