Zaradené v kategóriách: PŘÍRODNÍ VĚDY, Chemie, Botanika, NAUČNÁ LITERATURA

Agrochemie 1. Fyziologie rostlin

Svoboda Ladislav, Kalendová Petra

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7560-353-1
EAN
9788075603531
Skripta se drží širšího pojetí agrochemie, a tak se v několika postupně vydávaných dílech, do nichž jsou vzhledem k velkému rozsahu a různorodosti informaci rozdělena, studenti seznámí se základy fyziologie rostlin a jejich výživy, nahlédnou do půdoznalství, připomenou si technologie výroby průmyslových a statkových hnojiv, dozvědí se o jejich vlastnostech a způsobech aplikace. Naleznou zde základní informace o různých způsobech ochrany rostlin a zemědělských produktů, v závěrečné časti skript pak také o nejdůležitějších biofaktorech používaných k výživě a krmení hospodářských zvířat. U popisovaných kategorii agrochemikálií nejsou opomenuty environmentální aspekty jejich aplikace. Záměrem autorů bylo, aby se skripta stala užitečnou studijní pomůckou pro posluchače bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů vyučovaných na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-technologické, do jejichž studijních plánů jsou zařazeny předměty Základy agrochemie, Agrochemie a agrochemické rozbory, případně další předměty, které s problematikou chemizace zemědělství souvisejí.
Agrochemie 1. Fyziologie rostlin

7,20 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu