Úmluva o právech dítěte. Komentář

Dušková Šárka, Kouřilová Kamila, Hofschneiderová Anna

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
744
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7598-683-2
EAN
9788075986832
Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. Specifikem předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter. Autorky reflektovaly ve svém výkladu jak české právní předpisy, tak i slovenské, z judikatury je hojně využita nejen judikatura ESLP, ale i rozhodnutí organizací podílející se na ochraně práv dětí a samozřejmě rozhodnutí českých a slovenských soudů. Přidanou hodnotou je i judikatura dalších států – evropských i mimoevropských. Společně s komentářem jsou okomentovány i všechny tři Protokoly k Úmluvě o právech dítěte. Komentář je určen všem, kteří se zabývají ochranou dětí, jejich právy a nejlepšími zájmy a to jak laikům, tak i odborné veřejnosti.
Úmluva o právech dítěte. Komentář

77,60 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu