Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Daně, účetnictví - vzory a případy 8/2021 Ukončení podnikání OSVČ

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Poradce s.r.o.
ISBN
EAN
1213-92700821
Počet stran
160
Rok vydání
2021
- Ukončení podnikání OSVČ - Mzda a plat - Závislá práce v kostce, 2. část Konkrétních důvodů ukončení podnikání OSVČ může být pestrá paleta. Pokud fyzická osoba definitivně ukončí svou samostatnou činnost, měla by si uvědomit související administrativní povinnosti. Jaké to jsou povinnosti? Pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce. Pokud však nelze v daném konkrétním případě použít zákoník práce, řídí se tento vztah občanským zákoníkem, avšak i v tomto případě platí zásada, že musí být dosaženo souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Jaké zásady platí při odměňování? V právní úpravě skončení pracovního poměru se projevuje obzvláště základní zásada pracovněprávních vztahů, která vyjadřuje zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance. Jaké jsou důvody na skončení pracovního poměru, výpovědní lhůty, zákaz výpovědi? Titul obsahuje: • Ukončení podnikání OSVČ • Mzda a plat • Závislá práce v kostce, 2. část Ukončení podnikání OSVČ Častým důvodem ukončení existence OSVČ je převod podnikání na „bezpečnější“ s.r.o. V ČR není tato změna možná s plným právním a daňovým nástupnictvím. Věcně nejblíže tomuto postupu má vklad celého závodu OSVČ – nebo pouze „perspektivní části“ závodu – do nově založené s.r.o. Naproti tomu prodej závodu (nebo jeho části) nově založenému s.r.o. patřícího téže osobě není ekonomicky optimální, protože finančně zatěžuje novou firmu, která obvykle v počátku potřebuje každou korunu, a je zde také problém stanovení ceny obvyklé coby bezpečného řešení z hlediska daně z příjmů. Pro zjednodušení a zlevnění této transformace lze s.r.o. založit peněžitým vkladem – postačí i 1 Kč – s tím, že po nějaký čas vedle sebe poběží postupně se tlumící činnost OSVČ a souvztažně k tomu sílící aktivity s.r.o. přebírající její obchody. Mzda a plat Mzda přísluší v zásadě za vykonanou práci. Mzdu lze poskytovat jako peněžité plnění, případně jako naturální mzdu (naturální mzdou se rozumí plnění peněžité hodnoty). Jako naturální mzdu lze poskytovat například výrobky s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, popřípadě výkony, práce nebo služby. Náhrada mzdy se poskytuje v případech, kdy zaměstnanec nevykonává v příslušném období práci, avšak přesto je zaměstnavatelem finančně odměňován, a to tím způsobem, že je mu poskytována náhrada mzdy. Typickým příkladem takové situace je období, ve kterém zaměstnanec čerpá dovolenou. I když na příslušné časové období připadá pracovní doba, zaměstnanec práci nevykonává, je však ze strany zaměstnavatele odpovídajícím způsobem finančně odměňován. Závislá práce v kostce, 2. část Skončení pracovního poměru a změna zaměstnavatele se v posledních letech staly běžnými součástmi pracovního života zaměstnanců i zaměstnavatelů. Již dávno neplatí, že zaměstnanec stráví převážnou část svého života u jednoho zaměstnavatele. V praxi však skončení pracovního poměru představuje často pro zaměstnance složité období života, spojené především s pocitem nejistoty „co bude dále“. Nicméně je to součást života a stejně jako např. v partnerských vztazích by měl být onen „rozchod“ zaměstnavatele a zaměstnance proběhnout slušně, důstojně a při vzájemném spravedlivém vypořádání, aby ani jeden ze subjektů pracovněprávního vztahu neměl pocit, že se ho ten druhý snažil „doběhnout“ nebo že ho ošidil
Daně, účetnictví - vzory a případy 8/2021 Ukončení podnikání OSVČ

7,20 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu