Daně a Účetnictví vzory a případy č. 9-10/2021 - Optimalizace základu daně 2021

Kolektiv autorů

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Poradce s.r.o.
ISBN
9771213927187
EAN
9771213927187
Počet stran
192
Rok vydání
2021
Formát
A5
Daňové a nedaňové výdaje v daních, Pandemický zákon - Optimalizace základu daně 2021 - Daňové a nedaňové výdaje v daních - Pandemický zákon Snahou každého poplatníka daně z příjmů je v daňovém přiznání minimalizovat svůj základ daně a tím i minimalizovat svou daňovou povinnost. Do daňových výdajů lze uplatnit pouze daně z majetku, tj. daň z nemovitých věcí (daň z nabytí nemovitých věcí je od prosince 2019 zrušena) při zaplacení a daň silniční. Daňovým výdajem však jsou i jiné daně, pokud tak zákon výslovně stanoví. Vymezení mimořádných opatření v pandemickém zákoně je koncipováno tak, aby jejich prostřednictvím nemohlo dojít k razantnímu plošnému omezení základních práv a svobod. Titul obsahuje: - Optimalizace základu daně 2021 - Daňové a nedaňové výdaje v daních - Pandemický zákon Optimalizace základu daně Poplatník v paušálním režimu namísto standardního placení záloh na daň z příjmů odváděných správci daně (ve čtvrtletních nebo pololetních termínech), měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění odváděných OSSZ a měsíčních záloh na veřejné zdravotní pojištění odváděných příslušné zdravotní pojišťovně, platí uvedená tři plnění dohromady jednou platbou, a to každý měsíc zdaňovacího období ve stejné výši na jeden účet u správce daně Daňové a nedaňové výdaje v daních Novela zákona o daních z příjmů č. 343/¬2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění v § 24 odst. 2 písm. ch) staví najisto, že poplatník může daň zaplacenou podle mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů v zahraničí uplatnit jako výdaj pouze v případě, že tuto daň nebylo možné započíst na daňovou povinnost v České republice podle § 38f zákona o daních z příjmů Pandemický zákon Cílem návrhu zákona bylo reagovat na zkušenosti související s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 a upřesnit a rozšířit v zákoně č. 258/2000 Sb. již zakotvená mimořádná opatření k předcházení nebo odvracení bezprostředních dopadů případné epidemie na zdraví obyvatel ČR. Hlavním cílem návrhu této novely zákona o ochraně veřejného zdraví bylo na základě v zákoně již zakotvených mimořádných opatření přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, tak negativních dopadů do ekonomiky.
Daně a Účetnictví vzory a případy č. 9-10/2021 - Optimalizace základu daně 2021

11,90 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu