Zaradené v kategóriách: Trestní právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného, 2. vyd.

Strémy Tomáš a kolektív

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-820-4
EAN
9788073808204
Počet stran
124
Rok vydání
2020
Formát
A5
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej, ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného. Podstata práce s textom spočíva v správnej aplikácii ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a postupnom získavaní právnických vedomostí a zručností pri riešení jednotlivých prípadových štúdií. Autorský kolektív rozdelil jednotlivé prípady tematicky do kapitol, čitateľovi sú predložené ako skutkový dej, pričom si dovoľujeme podotknúť, že autori našli pri písaní textu inšpiráciu najmä v prípadoch z vlastnej trestnoprávnej praxe pri využití pedagogických skúseností a dlhoročnej publikačnej praxe. Poslaním publikácie je získať praktické zručnosti nevyhnutné pre aplikačnú prax (napr. ústny prejav, argumentačná konfrontácia, vyhľadávanie domácej i zahraničnej judikatúry, odbornej literatúry a schopnosť prezentovať svoje názory). Charakteristickou črtou aplikácie prípadových štúdií je využitie moderných interaktívnych metód pri výučbe práva. Ich význam spočíva v tom, že poslucháči aktívne participujú na seminároch, čím sa vytvára priestor pre vedenie dialógu medzi vyučujúcim a poslucháčom, ako aj poslucháčmi navzájom. Prípadové štúdie pomáhajú poslucháčovi nachádzať a identifikovať jednotlivé alternatívy riešenia problémov, hodnotiť ich dôsledky, získať nové vedomosti, kriticky a analyticky myslieť.
Prípadové štúdie z trestného práva hmotného, 2. vyd.

6,90 €

7,65 € ušetríte 0,77 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu