Profily preludu (Cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989)

Mosný Peter

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
196
Rok vydání
2021
Formát
148x210
ISBN
978-80-571-0426-1
EAN
9788057104261
Výsledky veľmocenského rozdelenia sfér vplyvu v európskom priestore po druhej svetovej vojne umožnili v Československu nastolenie všetkej politickej i vládnej moci komunistami vo februári 1948. Jej následná realizácia mala podobu antidemokratického, totalitného štátoprávneho zriadenia v súlade s marxisticko- leninskou ideológiou. Komunistickou stranou Československa realizovaný model spravovania štátu následne prešiel niekoľkými vývojovými etapami, ktoré boli poznamenané stalinistickým režimom socializmu tzv. sovietskeho typu. Jeho dôsledná aplikácia bola z časti narušená počas krátkej epizódy tzv. pražskej jari v roku 1968, aby po jej potlačení bola režim znovuobnovený v tzv. normalizačnom období s konečným vyústením do trpkého preň zrútenia sa v novembri 1989. Publikácia v celku v roku 100 rokov od založenia Komunistickej strany Československa na základe výskumu v mnohom prináša nové pohľady i hodnotenia na rozhodujúce mýľniky celého v nej zaznamenaného historického obdobia.
Profily preludu (Cesta k moci a jej aplikácia 1945 – 1989)

13,20 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu